Image

WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

WARSZAWA, LUBLIN, ŁÓDŹ, GDAŃSK, GDYNIA, RZESZÓW, KRAKÓW, LONDYN

Image

Sklep

SPRZEDAŻ – PREMIERA KSIĄŻKI „MAJOR JÁNOS KEVEY”, pierwszej biografii fechmistrza
Autor: Aleksandra Karp
Liczba stron: 324
Papier: kreda
Format: A4
Cena książki – 150 zł
Koszt przesyłki (polecony priorytet) – 15 zł

cof

Jeśli chcą Państwo zamówić książkę prosimy o kontakt na adres: info@szermierkaszabla.pl
W mailu należy podać adres wysyłki oraz potwierdzenie dokonania przelewu w wysokości 165 zł.

Nr konta, na które należy wysłać przelew: 61 1140 2004 0000 3402 7641 0075
W tytule przelewu prosimy wpisać adres wysyłki.

„Major János Kevey” – opowieść o honorze i odwadze. Pierwsza biografia fechmistrza

János Kevey – przez lata zapomniany mistrz polskiej i węgierskiej szermierki. To on stał za spektakularnymi sukcesami polskich szablistów, olimpijczyków z Jerzym Pawłowskim na czele. To dzięki niemu polska szermierka osiągnęła światowy poziom. Jednak prawdziwe legendy są wiecznie żywe. O Keveyu przypomina Aleksandra Karp w pierwszej biografii tego niezwykle zasłużonego dla polskiej szermierki fechmistrza. Jest to opowieść o prawdziwym męstwie, honorze, który nie uznaje kompromisów, o odwadze w niebezpiecznych czasach. Premiera książki odbędzie się podczas Dnia Szabli 17 czerwca 2018 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Polacy pamiętają Keveya jako wychowawcę polskiej czołówki szablowej lat pięćdziesiątych, ojca polskich „cudownych dzieci”, sympatycznego Janczi Baczi. Niewiele osób zna inne, równie ciekawe rozdziału jego życiorysu.

Niewiele osób pamięta, że Kevey już przed wojną był zaangażowany w szkolenie polskich szermierzy i fechmistrzów i za swój wkład otrzymał prestiżowy medal Polonia Restituta. Nosił go na swojej piersi do końca życia i zawsze z dumą tłumaczył, że to wyróżnienie otrzymał właśnie od Polaków. Nie zdjął go nawet na wyraźne polecenie gestapo, a potem komunistów.

Niewiele osób pamięta o tym, że to właśnie on był jedną z kluczowych osób, która organizowała na Węgrzech pomoc dla polskich oficerów w czasie drugiej wojny światowej.

W końcu niewiele osób nawet znając wyniki jego pracy fechmistrzowskiej wie, jakie było źródło pochodzenia jego wiedzy szermierczej, która dała Polsce tyle czempionów. Publikacja ta po raz pierwszy przybliża szermierczą drogę Keveya, przedstawia wszystkich jego fechmistrzów, a zwłaszcza tego, który ukształtował go najbardziej, László Borsodyego, geniusza szabli.

– Kevey należał do elitarnej, wojskowej węgierskiej szkoły szermierki, której serce stanowił Instytut im. Miklósa Toldiego, a konkretnie sekcja szabli prowadzona przez nieformalnego przywódcę tej społeczności, Borsodyego. Ze szkoły tej wyniósł nie tylko niezwykle skuteczną metodę nauczania, ale przede wszystkim wartości i etykę pracy – mówi Aleksandra Karp, autorka książki – Wymagał od swoich uczniów wojskowej dyscypliny i całkowitego poddania się rygorowi niezwykle intensywnych treningów. W zamian oddawał cały swój czas, energię i uwagę. Zawsze był blisko uczniów. Jadł z nimi, podróżował, uczył manier, zabierał do kina czy opery – dodaje.

Szermierka była całym życiem Keveya. – Nauczał do końca swoich dni. Pod koniec życia pracował w małych szkółkach za symboliczne pieniądze lub za darmo. Uczył póki szabla nie wypadła mu z dłoni. Dosłownie – dodaje autorka.

Premiera biografii fechmistrza Keveya odbędzie się podczas tegorocznego Dnia Szabli 17 czerwca w godz. 15.00-15.40 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Podczas panelu prowadzonego przez autorkę publikacji będzie można wysłuchać wspomnienia osób, które go pamiętają m.in. córki i wnuczki fechmistrza, rodziny Jerzego Pawłowskiego, jego najbardziej utytułowanego ucznia czy fechmistrza Stanisława Krucińskiego, długoletniego przyjaciela Keveya.

Wydawcą książki jest Stowarzyszenie Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą.
Partnerzy publikacji: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Ambasada Węgier w Warszawie, Muzeum Wojska w Budapeszcie, Muzeum Tatrzańskie, Magyar Szablyavívó Iskola, Muzeum Sportu i Turystyki.
Węgiersim sercem, polskim ostrzem

Pozycja jest już niedostępna do kupienia!

„Węgierskim sercem, polskim ostrzem” Norberta Mádaya – pierwsza taka książka w Polsce!

Instytut im. Miklósa Toldiego nauczał klasycznej węgierskiej szermierki szablą. Zgodnie z jej zasadami trenowali polscy szermierze, np. szablista wszech czasów – Jerzy Pawłowski. Po raz pierwszy w Polsce ukazuje się monografia poświęcona legendarnemu Instytutowi. Jej autor – Norbert Máday opracował biografie i zebrał najciekawsze teksty jego najlepszych wychowanków i najważniejszych fechmistrzów. Publikację uzupełnia przedruk unikatowego podręcznika szermierki z 1943 r.

Sukcesy Jerzego Pawłowskiego, szablisty wszech czasów, oraz innych odnoszących sukcesy szermierzy takich jak Wojciech Zabłocki, Ryszard Zub, Marian Kuszewski, Andrzej Piątkowski to niezbity dowód na wyjątkową skuteczność klasycznej węgierskiej szermierki szablą wg systemu opracowanego przez László Borsodyego.

Polscy szermierze byli uczniami Jánosa Keveya, wybitnego węgierskiego fechmistrza. Zaliczał się on do grupy trenerów tzw. „Mistrzów Toldiego” – jego umiejętności i metody treningowe miały swoje źródło w węgierskiej myśli szermierczej wywodzącej się z elitarnego Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego w Budapeszcie. Jak sama nazwa wskazuje Instytut miał być w swoim założeniu kuźnią nie tylko szermierzy, ale przede wszystkim mistrzów szermierki. Był ośrodkiem badawczym, w którym testowano skuteczność technik oraz wprowadzano nowatorskie ulepszenia zarówno związane z prowadzeniem ostrza, jak i pracą nóg. Szczególne zasługi miał tu jego współtwórca, wybitny fechmistrz – László Borsody.

Ważnym elementem publikacji jest przedruk podręcznika szermierki z 1943 r. autorstwa dwóch fechmistrzów z Instytutu im. Miklósa Toldiego. Gusztáv Tomanóczy i Alfréd Gellér opisują w nim podstawy metodologiczne nauki szermierki szablą, słynnego systemu Borsody’ego.

– To pozycja obowiązkowa dla wszystkich praktyków szermierki. Pozwala usystematyzować poznany na treningach materiał. Sama książka stara się uchwycić ducha Instytutu i podejścia do nauczania szermierki fechmistrzów z niego się wywodzących – zauważa Jarosław Buć, główny Maestro z Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą, współautor publikacji.

– Książka „Węgierskim sercem, polskim ostrzem” to pierwsza publikacja w języku polskim na temat Instytutu im. Miklósa Toldiego. Zawiera biografie nie tylko najlepszych wychowanków Instytutu, ale również fechmistrzów, którzy stanowili trzon rozwoju tego ośrodka. Zbiór tych życiorysów to wynik trudnej pracy badawczej Norberta Mádaya, który ocalił od zapomnienia ten wyjątkowy przedwojenny świat szermierki szablą oraz kulturę z nim związaną – podkreśla Aleksandra Karp z Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą, współautorka książki.

W książce „wypowiadają się” także twórcy Instytutu. Teksty tak ważnych dla szermierki postaci jak Piller, Kevey czy Filotás pokazują obraz szermierki w najlepszych latach Instytutu oraz dają niezapomniany posmak epoki. Szczególnie interesujący dla polskiego odbiorcy może być tekst Jánosa Keveya. Czytelnik znajdzie tu ciekawe spostrzeżenia dotyczące kondycji polskiej szermierki przed II wojną światową.

Patronat nad książką „Węgierskim sercem, polskim ostrzem” objęły Ambasada Węgier w Polsce oraz Muzeum Wojska Polskiego.

O książce

Ten wypełniający lukę w literaturze tom zabiera czytelnika do legendarnej twierdzy węgierskiej szermierki wojskowej okresu międzywojennego – Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego. W książce, dokumentującej bogatą historię instytutu, jej pamiątki materialne i dane biograficzne, znajdziemy także podstawy metodologiczne tamtejszej szermierki wojskowej, słynnego systemu Borsodyego.

Pracujący po wojnie jako trenerzy gruntownie wykształceni „Mistrzowie Toldiego” w znacznej mierze przyczynili się do tego, że węgierska szermierka aż do lat osiemdziesiątych utrzymała dominację w zawodach rangi światowej. Za sprawą fechmistrza Jánosa Keveya system Borsodyego zostawił również swój ślad w polskiej szermierce połowy XX wieku w postaci licznych zwycięstw naszej kadry narodowej.

O László Borsodym, fragment książki

Borsody szalał na punkcie szermierki. W jego oczach proste cięcie na głowę było tak piękne, jak najwspanialsza symfonia. Potrafił wzbudzić zainteresowanie uczniów również ruchami pozbawionymi znaczenia i to tak, że ćwiczyli je oni namiętnie całymi godzinami. Uświadamiał uczniom, że wykonywanie najprostszych ruchów można rozwinąć do artystycznej doskonałości.

O autorze:

Norbert Máday – jest założycielem Węgierskiej Szkoły Szermierki Szablą oraz kolekcjonerem antyków, w szczególności broni białej. Dzięki jego trudnej i czasochłonnej pracy badawczej udało się ocalić od zapomnienia świat klasycznej węgierskiej szermierki szablą. Partnerzy publikacji: Ambasada Węgier w Polsce oraz Muzeum Wojska Polskiego.

Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą

Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą powstała w Polsce w 2012 r. Naucza szermierki wojskowej według Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego. Ten prestiżowy, działający na początku XX wieku ośrodek zajmował się szkoleniem czołowych oficerów. Założyciel Instytutu, László Borsody, nauczał szermierki będącej syntezą włoskiej szkoły specjalizującej się w pchnięciach oraz węgierskiej nastawionej na cięcia. Niektórzy wychowankowie Instytutu zajęli się szkoleniem sportowców. Wśród nich był mjr János Kevey, który trenował polską kadrę narodową. Wychował odnoszących wielkie sukcesy Jerzego Pawłowskiego i Wojciecha Zabłockiego.
Treningi Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą odbywają się w Warszawie (Ursynów, Śródmieście, Bemowo, Ursus), Lublinie, Łodzi, Krakowie, a także w Londynie.