Image

WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

WARSZAWA, LUBLIN, ŁÓDŹ, GDAŃSK, GDYNIA, RZESZÓW, KRAKÓW, LONDYN

Image

Regulamin szkoły

1. Znaj życiorysy oraz pamiętaj o fechmistrzach swojej szkoły!
2. Składkę miesięczną opłacaj zawsze w terminie do piątego dnia każdego miesiąca!
3. Na treningu ćwicz w czystym stroju stowarzyszenia. Bądź schludny!
4. Szanuj nauczyciela!
5. Ćwicz regularnie i pamiętaj czego nauczyłeś się na zajęciach!
6. Nie pal papierosów i nie żuj gumy podczas zajęć, nie przychodŸ na trening pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających!
7. Nie praktykuj szermierki szablą bez maski!
8. Dbaj o swój strój oraz wyposażenie!
9. Bądź przyjacielski wobec innych i wspieraj swoją szkołę!
10. Jeżeli członek szkoły ma problem z klubem lub partnerami, powinien zgłosić to do centrum stowarzyszenia.

UCZEŃ, KTÓRY NARUSZY ZASADY SZKOŁY, ZOSTANIE Z NIEJ BEZPOWROTNIE USUNIĘTY!