Image

WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

WARSZAWA, LUBLIN, ŁÓDŹ, GDAŃSK, GDYNIA, RZESZÓW, KRAKÓW, LONDYN

Image

Instruktorzy

jarosław buć, szermierka szabla

Jarosław Buć – główny instruktor Węgierko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą, V stopień fechmistrza

W 2012 roku we współpracy z węgierskimi fechmistrzami jako pierwszy zapoczątkował w Polsce nauczanie szermierki oficerskiej według przekazu Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego w Budapeszcie (Toldi Miklós Honvéd Sporttanár és Vívómester képző Intézet) założonego w 1925 roku. Była to reaktywacja po nad półwieczu nieobecności węgierskiej szermierki wojskowej od czasów treningów Jánosa Keveya przed II wojną światową.

Jarosław Buć szkoli się pod okiem węgierskich fechmistrzów na seminariach, obozach, comiesięcznych treningach instruktorskich oraz lekcjach prywatnych na Węgrzech.

W 2015 roku otrzymał I stopień fechmistrzowski nadany przez Maestro Tibora Pézsa. W 2016 roku zdał na II stopień fechmistrza, a rok później został mianowany na III stopień jako jedna z trzech osób (2 osoby w Polsce, 1 osoba na Węgrzech). IV stopień otrzymał w 2019 roku i jest jedyną osobą posiadającą ten tytuł (zarówno w Polsce jak i na Węgrzech).

Zorganizował pierwsze w Polsce seminarium szermierki z udziałem węgierskich mistrzów szabli (18 maja 2013, Warszawa) oraz każde kolejne, które odbyło się od tamtej pory. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za szkoły w Warszawie, Lublinie i Łodzi, w których prowadzi regularne zajęcia. Na początku 2015 roku założył szkołę w Londynie z myślą nie tylko o licznej grupie polskich emigrantów, która nalegała na utworzenie szkoły w Wielkiej Brytanii, ale również ze względu na Węgrów, Brytyjczyków oraz przedstawicieli wielu innych narodowości, którym bliska jest ta niezwykła tradycja i unikalna wiedza na temat władania szablą. Szermierka oraz kolekcjonowanie antyków to jego wielkie pasje.

aleksandra karp, szermierka szablaAleksandra Karp – instruktorka Węgierko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą, III stopień fechmistrzowski

Trenuje szermierkę szablą od 2011 roku. Pasjonuje się historią i z tej pasji zrodziła się fascynacja władaniem szablą, naszą bronią narodową. Bierze czynny udział w życiu Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą w roli asystentki oraz prowadzi własną sekcję szermierczą na warszawskim Bemowie oraz w Krakowie i Gdańsku. Stale szkoli się pod okiem węgierskich mistrzów szabli, uczestniczy w seminariach, obozach, regularnych treningach dla instruktorów oraz systematycznie pobiera lekcje prywatne. W 2015 roku uzyskała I stopień mistrzowski nadany przez Maestro Tibora Pézsa, złotego medalistę olimpijskiego i wieloletniego ucznia wybitnego fechmistrza Jánosa Szűcs. Rok później została mianowana na II stopień, a w 2017 roku na III stając się jednocześnie jedną z 3 osób posiadających taką rangę (2 w Polsce, 1 na Węgrzech).