Image

WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

WARSZAWA, LUBLIN, ŁÓDŹ, GDAŃSK, GDYNIA, RZESZÓW, KRAKÓW, LONDYN

Image

Węgierski Królewski Instytut Wojskowy Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego

Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą zajmuje się nauczaniem wojskowej szermierki szablą według metody elitarnego Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego (Toldi Miklós Honvéd Sporttanár és Vívómester képző Intézet założonego 1925 r.).

Nasza szkoła posiada udokumentowane korzenie oraz klarowną linię przekazu wiedzy od niemal połowy XVIII wieku. KLIKNIJ PO WIĘCEJ

toldi-building1

Węgierski Królewski Instytut Wojskowy Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego w Budapeszcie, siedziba

 

Ostatnim etapem rozwoju szermierki, którą przekazujemy na zajęciach była metodologia powstała w Instytucie im. Miklósa Toldiego, który działał na początku XX wieku w Budapeszcie. Głównym fechmistrzem instytutu oraz autorem metody nauczania w nim stosowanej był słynny fechmistrz László Borsody nazywany geniuszem szabli. Wychował o 15 mistrzów olimpijskich, 15 mistrzów świata i 13 mistrzów Europy, a także całe pokolenie fechmistrzów, którzy następnie kontynuowali jego dzieło. Do jego budapesztańskiej sali szermierczej zjeżdżali szermierze z całej Europy – m.in. z Włoch, Francji, Niemczech – zabiegając o lekcje u mistrza. Wśród nich byli również Polacy, którzy szkolili się pod jego okiem. Lekcje u Borsodyego brali m.in. Kazimierz Laskowski, Tadeusz Friedrich, Władysław Dobrowolski.

Instytut im. Miklósa Toldiego był prestiżową węgierską szkołą szermierki i sportu działającą na początku XX wieku. Nauki w instytucie mogli pobierać tylko wojskowi, którzy spełniali bardzo wysokie wymagania rekrutacyjne szkoły. Wśród kadry nauczycielskiej byli najlepsi węgierscy sportowcy – lekkoatleci, pływacy, jeźdźcy. Jednakże największą chlubą instytutu była szermierka. Mimo, że nauczano szermierzy trzech podstawowych broni, czyli floretu, szpady i szabli, to ta ostatnia zdecydowanie była bronią wiodącą. Nauczał jej László Borsody pełniący rolę głównego fechmistrza. Był on nie tylko nauczycielem, ale przede wszystkim badaczem technik szermierczych. W wyniku swojej pracy badawczej opracował niezwykle skuteczny, a jednocześnie oparty na prostocie system szermierczy, nazywany później nowoczesnym stylem węgierskim.

Jej wychowankami było wielu wybitnych fechmistrzów oraz szermierzy takich jak János Szűcs, János Kevey czy György Piller-Jekelfalssy.