Image

WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

WARSZAWA, LUBLIN, ŁÓDŹ, GDAŃSK, GDYNIA, RZESZÓW, KRAKÓW, LONDYN

Image

Węgierskim sercem, polskim ostrzem – podręcznik szermierki

Węgiersim sercem, polskim ostrzem

Pozycja jest już niedostępna do kupienia!
Autorzy: Norbert Máday, Jarosław Buć, Aleksandra Karp
Skład i łamanie: Monika Babicz

„Węgierskim sercem, polskim ostrzem” Norberta Mádaya – pierwsza taka książka w Polsce!

Instytut im. Miklósa Toldiego nauczał klasycznej węgierskiej szermierki szablą. Zgodnie z jej zasadami trenowali polscy szermierze, np. szablista wszech czasów – Jerzy Pawłowski. Po raz pierwszy w Polsce ukazuje się monografia poświęcona legendarnemu Instytutowi. Jej autor – Norbert Máday opracował biografie i zebrał najciekawsze teksty jego najlepszych wychowanków i najważniejszych fechmistrzów. Publikację uzupełnia przedruk unikatowego podręcznika szermierki z 1943 r.

Sukcesy Jerzego Pawłowskiego, szablisty wszech czasów, oraz innych odnoszących sukcesy szermierzy takich jak Wojciech Zabłocki, Ryszard Zub, Marian Kuszewski, Andrzej Piątkowski to niezbity dowód na wyjątkową skuteczność klasycznej węgierskiej szermierki szablą wg systemu opracowanego przez László Borsodyego.

Polscy szermierze byli uczniami Jánosa Keveya, wybitnego węgierskiego fechmistrza. Zaliczał się on do grupy trenerów tzw. „Mistrzów Toldiego” – jego umiejętności i metody treningowe miały swoje źródło w węgierskiej myśli szermierczej wywodzącej się z elitarnego Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego w Budapeszcie. Jak sama nazwa wskazuje Instytut miał być w swoim założeniu kuźnią nie tylko szermierzy, ale przede wszystkim mistrzów szermierki. Był ośrodkiem badawczym, w którym testowano skuteczność technik oraz wprowadzano nowatorskie ulepszenia zarówno związane z prowadzeniem ostrza, jak i pracą nóg. Szczególne zasługi miał tu jego współtwórca, wybitny fechmistrz – László Borsody.

Ważnym elementem publikacji jest przedruk podręcznika szermierki z 1943 r. autorstwa dwóch fechmistrzów z Instytutu im. Miklósa Toldiego. Gusztáv Tomanóczy i Alfréd Gellér opisują w nim podstawy metodologiczne nauki szermierki szablą, słynnego systemu Borsody’ego.

– To pozycja obowiązkowa dla wszystkich praktyków szermierki. Pozwala usystematyzować poznany na treningach materiał. Sama książka stara się uchwycić ducha Instytutu i podejścia do nauczania szermierki fechmistrzów z niego się wywodzących – zauważa Jarosław Buć, główny Maestro z Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą, współautor publikacji.

– Książka „Węgierskim sercem, polskim ostrzem” to pierwsza publikacja w języku polskim na temat Instytutu im. Miklósa Toldiego. Zawiera biografie nie tylko najlepszych wychowanków Instytutu, ale również fechmistrzów, którzy stanowili trzon rozwoju tego ośrodka. Zbiór tych życiorysów to wynik trudnej pracy badawczej Norberta Mádaya, który ocalił od zapomnienia ten wyjątkowy przedwojenny świat szermierki szablą oraz kulturę z nim związaną – podkreśla Aleksandra Karp z Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą, współautorka książki.

W książce „wypowiadają się” także twórcy Instytutu. Teksty tak ważnych dla szermierki postaci jak Piller, Kevey czy Filotás pokazują obraz szermierki w najlepszych latach Instytutu oraz dają niezapomniany posmak epoki. Szczególnie interesujący dla polskiego odbiorcy może być tekst Jánosa Keveya. Czytelnik znajdzie tu ciekawe spostrzeżenia dotyczące kondycji polskiej szermierki przed II wojną światową.

Patronat nad książką „Węgierskim sercem, polskim ostrzem” objęły Ambasada Węgier w Polsce oraz Muzeum Wojska Polskiego.

O książce

Ten wypełniający lukę w literaturze tom zabiera czytelnika do legendarnej twierdzy węgierskiej szermierki wojskowej okresu międzywojennego – Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego. W książce, dokumentującej bogatą historię instytutu, jej pamiątki materialne i dane biograficzne, znajdziemy także podstawy metodologiczne tamtejszej szermierki wojskowej, słynnego systemu Borsodyego.

Pracujący po wojnie jako trenerzy gruntownie wykształceni „Mistrzowie Toldiego” w znacznej mierze przyczynili się do tego, że węgierska szermierka aż do lat osiemdziesiątych utrzymała dominację w zawodach rangi światowej. Za sprawą fechmistrza Jánosa Keveya system Borsodyego zostawił również swój ślad w polskiej szermierce połowy XX wieku w postaci licznych zwycięstw naszej kadry narodowej.

O László Borsodym, fragment książki

Borsody szalał na punkcie szermierki. W jego oczach proste cięcie na głowę było tak piękne, jak najwspanialsza symfonia. Potrafił wzbudzić zainteresowanie uczniów również ruchami pozbawionymi znaczenia i to tak, że ćwiczyli je oni namiętnie całymi godzinami. Uświadamiał uczniom, że wykonywanie najprostszych ruchów można rozwinąć do artystycznej doskonałości.

O autorze:

Norbert Máday – jest założycielem Węgierskiej Szkoły Szermierki Szablą oraz kolekcjonerem antyków, w szczególności broni białej. Dzięki jego trudnej i czasochłonnej pracy badawczej udało się ocalić od zapomnienia świat klasycznej węgierskiej szermierki szablą. Partnerzy publikacji: Ambasada Węgier w Polsce oraz Muzeum Wojska Polskiego.

Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą

Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą powstała w Polsce w 2012 r. Naucza szermierki wojskowej według Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego. Ten prestiżowy, działający na początku XX wieku ośrodek zajmował się szkoleniem czołowych oficerów. Założyciel Instytutu, László Borsody, nauczał szermierki będącej syntezą włoskiej szkoły specjalizującej się w pchnięciach oraz węgierskiej nastawionej na cięcia. Niektórzy wychowankowie Instytutu zajęli się szkoleniem sportowców. Wśród nich był mjr János Kevey, który trenował polską kadrę narodową. Wychował odnoszących wielkie sukcesy Jerzego Pawłowskiego i Wojciecha Zabłockiego.
Treningi Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą odbywają się w Warszawie (Ursynów, Śródmieście, Bemowo, Ursus), Lublinie, Łodzi, Krakowie, a także w Londynie.