Image

WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

WARSZAWA, LUBLIN, ŁÓDŹ, GDAŃSK, GDYNIA, RZESZÓW, KRAKÓW, LONDYN

Image

Dzień Szabli – 8 października 2017

tlo wydarzenie FB

 

PROGRAM DNIA SZABLI 2017 – 8 października (niedziela)

Miejsce: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, WSTĘP WOLNY

Uwaga – godziny mogą ulec zmianie!

14:00 – 14:15 Oficjalne otwarcie

14:15 – 14:45 Pokaz musztry konnej oraz posługiwania się szablą i lancą Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J. H. Kozietulskiego (park Muzeum Wojska Polskiego)

14:45 – 15:30 Warsztaty szermierki szablą – trening podstawowych technik szermierczych pod opieką instruktorów Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą (dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego)

15:30 – 16:00 Spotkanie ze słynnymi rodzinami szermierczymi – potomkami Jerzego Pawłowskiego i Jánosa Keveya (namiot konferencyjny)

16:00 – 16:20 László Borsody, geniusz szermierki szablą oraz jego Węgierski Królewski Instytut Wojskowy Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego – Norbert Máday (namiot konferencyjny)

16:20 – 16:50 Premiera filmu dokumentalnego „Geniusz” przedstawiającego życiorys László Borsodyego,
fechmistrza wszech czasów, który wychował 18 mistrzów olimpijskich, 18 mistrzów świata i 15 mistrzów Europy (namiot konferencyjny)

16:50 – 18:00 Pokazy szermiercze i historyczne zaprezentowane przez Węgiersko-Polską Szkołę Szermierki Szablą i Węgierską Szkołę Szermierki (Magyar Szablyavívó Iskola) – namiot konferencyjny

DODATKOWE ATRAKCJE:

  • warsztaty szermierki szablą dla najmłodszych
  • kuchnia polska i węgierska
  • stoiska z literaturą historyczną

 

4. EDYCJA DNIA SZABLI

W niedzielę 8 października 2017 r. będzie można przenieść się w czasy, gdy o honor i ojczyznę walczono szablą. Goście Dnia Szabli niemal wszystkimi zmysłami poznają tę tak ważną dla Polski i Węgier broń narodową i towarzyszącą jej tradycję: zobaczą, dotkną, posłuchają. Każdy będzie mógł chwycić za szablę, obejrzeć spektakularne pokazy czy wysłuchać wykładów o tematyce szermierczej. Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z inicjatywy Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą. Wstęp wolny.

12 Pokaz historyczny - senka dziadek i wnuczek

Dzień Szabli odbędzie się już po raz czwarty. Za każdym razem gromadził rzesze ludzi, stając się nie tylko okazją do ciekawego spędzenia wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, ale także do poznania polskiej historii i oręża, które miało dla niej niebagatelne znaczenie – szabli. Jednak po co nam, współczesnym, pamiętać o szabli?
Szabla jako element polskiej, a także węgierskiej kultury, tradycji, tożsamości i historii jest już niemal zapomniana. Istnieje zatem realne zagrożenie bezpowrotnej utraty tej części naszego dziedzictwa. Organizując Dzień Szabli, chcemy o niej przypominać i pragniemy ocalić od zapomnienia zarówno symbolikę i znaczenie szabli dla naszej kultury, jak także i samą sztukę walki. Między innymi takie spotkania jak to są okazją do przekazania oryginalnych, przedwojennych technik następnym pokoleniom  – podkreśla Jarosław Buć, główny instruktor Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą.

4 Instruktorzy Wegiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą i Magyar Szablyavivo Iskola podczas otwarcia

Spektakularnym punktem programu będzie pokaz musztry konnej oraz władania szablą i lancą w wykonaniu Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. J. H. Kozietulskiego. Idealne zgranie jeźdźca i konia to podstawa, a ścinanie w ruchu łóz, wykonanie cięć na arbuzach czy posługiwanie się lancą, to naprawdę wielka sztuka, a do tego niezwykle widowiskowa.

10 Szabla z konia

Szabla to przede wszystkim ruch i działanie, dlatego też każdy uczestnik, i dorosły i dziecko, będzie mógł wziąć udział w warsztatach. To okazja by chwycić za szablę, przyjąć szermierczą postawę i pod opieką instruktora wykonać swoje pierwsze cięcia czy zasłony.

6 Warszataty szermierki szablą

Ważnym punktem wydarzenia będzie polska premiera filmu dokumentalnego „Geniusz” na temat László Borsodyego, głównego fechmistrza Instytutu im. Miklósa Toldiego oraz autora słynnego systemu Borsodyego nazywanego później nowoczesnym stylem węgierskim. Dorobkiem tego wielkiego fechmistrza jest wychowanie 18 mistrzów olimpijskich, 18 mistrzów świata i 15 mistrzów Europy. Co ważniejsze wytrenował on całe pokolenie wysokiej klasy fechmistrzów, którzy kontynuowali jego dzieło. Wśród najważniejszych byli m.in. János Szucs czy János Kevey.

Projekcję filmu poprzedzi spotkanie z Norbertem Mádayem, biografem László Borsodyego, autorem jedynej książki na jego temat oraz współautorem prezentowanego filmu.
Na zakończenie wydarzenia tradycyjnie będzie seria pokazów szermierczych i historycznych zaprezentowana przez uczniów oraz fechmistrzów Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą. Będzie można zobaczyć szablę w rozmaitych kontekstach historycznym, społecznym, ale także artystycznym.

14 Spotkania rodzin szermierczych - wnukowie Janosa Keveya

A skąd akcenty węgierskie podczas Dnia Szabli?
Szabla mocno połączyła Polskę i Węgry. Przywędrowała z Węgier za sprawą króla Stefana Batorego. To właśnie podczas jego krótkiego panowania w XVI wieku doszło do upowszechnienia jej jako oręża polskiej armii, zamiast mieczy. Drugi przykład, z początku XX wieku, polscy wojskowi pobierali nauki u mistrzów Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego, a fechmistrz Instytutu János Kevey trenował polską kadrę narodową zarówno przed jak i po wojnie. Wychował pokolenie szermierzy odnoszących wielkie sukcesy nazywanych przez ówczesne media jego „dziećmi” – przypomina Aleksandra Karp z Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą. I dodaje – I dlatego też wielką wartością Dnia Szabli jest możliwość spotkania z potomkami i Keveya i Pawłowskiego.

3 Instruktorzy Wegiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą i Magyar Szablyavivo Iskola

Dzień Szabli odbywa się po raz czwarty z inicjatywy Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i Magyar Szablyavívó Iskola. Jest współfinansowany ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patroni honorowi: Minister Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Obrony Narodowej Węgier, Ambasada Węgier w Warszawie, Akademia Sztuki Wojennej, Związek Strzelecki „Strzelec”.

Patroni medialni: TVP 3 Warszawa, Radio dla Ciebie, Historykon.pl.

1 Dzień Szabli w Muzeum Wojska Polskiego

RELACJA WIDEO Z ZESZŁEGO ROKU: