Image

WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

WARSZAWA, LUBLIN, ŁÓDŹ, GDAŃSK, GDYNIA, RZESZÓW, KRAKÓW, LONDYN

Image

Dzień Szabli 2017 – organizatorzy

Powrót na stronę główną – Dzień Szabli 2018 >>>

Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą powstała w Polsce w 2012 roku. Nauczamy szermierki wojskowej według metody Węgierskiego Królewskiego Instytutu Wojskowego Kształcenia Nauczycieli Szermierki i Sportu im. Miklósa Toldiego. Ten prestiżowy, działający na początku XX wieku ośrodek zajmował się szkoleniem czołowych oficerów. László Borsody, główny fechmistrz instytutu nauczał w nim szermierki w oparciu o autorski system nazywany później nowoczesnym systemem węgierskim. Fechmistrzowie instytutu oprócz treningu szermierki wojskowej zajmowali się również szkoleniem szermierzy biorących udział w zawodach sportowych. Wśród nich był mjr János Kevey, który trenował polską kadrę narodową – zarówno przed i jak i po II wojnie światowej. Wychował odnoszących wielkie sukcesy m.in. szablistę wszech czasów Jerzego Pawłowskiego.

szkola-szabli

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych został utworzony w 1991 roku na podstawie Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego najważniejszymi zadaniami są: – zapewnianie kombatantom i działaczom antykomunistycznej opozycji, a także ofiarom represji reżimów totalitarnych należnego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki,
– przyznawanie uprawnień ustawowych,
– upowszechnianie tradycji walk o suwerenność i niepodległość Polski.

urzadkombatantow

 

Muzeum Wojska Polskiego to powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo- historyczne. Muzeum powstało 22 kwietnia 1920 roku, dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski. W chwili obecnej w zbiorach muzealnych znajduje się ponad 250 tys. eksponatów. Zgromadzone eksponaty prezentowane są w salach ekspozycji stałej i na licznych wystawach czasowych. Charakter zbiorów oraz wyspecjalizowana kadra pracowników, czyni z tej placówki także ważny ośrodek informacyjno-konsultacyjny. Do grona jego współpracowników należą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Muzeum utrzymuje kontakty z pokrewnymi placówkami w kraju i poza jego granicami m.in. za pośrednictwem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowości (IAMAM). Jest także członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM działającego pod patronatem UNESCO.

muzeumwojska

 

Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą
Aleksandra Karp – tel. +48 667 484 462
Jarosław Buć – tel. +48 663 878 688
e-mail: info@szermierkaszabla.pl