Image

WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

WARSZAWA, LUBLIN, ŁÓDŹ, GDAŃSK, GDYNIA, RZESZÓW, KRAKÓW, LONDYN

Image

Dzień Szabli 2015

banner

Inicjatywa Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą

RELACJA Z DNIA SZABLI 2015
Szabla na wystawie, na koniu, warsztatach, wykładach, filmach i w końcu na pokazach szermierczych. Całą niedzielę 11 października w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie spędziliśmy pod znakiem polskiej i węgierskiej broni narodowej.
Po oficjalnym otwarciu z udziałem podpułkownika Tamasa Melke, przedstawiciela Ambasady Węgier w Warszawie oraz prof. Zbigniewa Wawra, dyrektora Muzeum Wojska Polskiego rozpoczęliśmy Dzień Szabli 2015. Weszliśmy mocnym akcentem. Zaprosiliśmy do wspólnego zwiedzania niedawno otwartej wystawy „Polak, Węgier – bratanki od szabli”, po której oprowadzał Norbert Máday, założyciel Węgierskiej Szkoły Szermierki Szablą oraz właściciel części prezentowanej kolekcji. Niezwykle ciekawe opowieści związane z eksponatami szczelnie zapełniły pokój wystawowy. Warto podkreślić, że ekspozycja zorganizowana przez Węgiersko-Polską Szkołę Szermierki Szablą będzie dostępna dla zwiedzających w Muzeum Wojska Polskiego jeszcze przez miesiąc, do 12 listopada 2015.

12122855_805832202876608_2078678504102410592_n

Szable można było zobaczyć nie tylko w gablotach wystawienniczych, ale również pod wieloma postaciami na żywo. Podczas pokazu kawalerii podziwialiśmy umiejętności w posługiwaniu się szablą z konia. W ruch poszły również lance. Tuż potem odbył się niezwykły pokaz kawalerzystów wraz z sokolnikami, który zgromadził wielu zainteresowanych.

Podczas prelekcji w namiocie konferencyjnym szabla również występowała w roli głównej. Dwóch węgierskich przyjaciół, Ákos Engelmayer, ambasador Węgier w Warszawie w latach 1990-1995 i dr János Tischler z Węgierskiego Instytutu Kultury opowiadali o węgierskich huzarach, którzy mieli wpływ na rozwój techniki walki szablą. W panelu poświęconemu Jánosowi Keveyowi, fechmistrzowi, który stał za sukcesami polskich szermierzy sportowych w latach 50-tych, jako pierwszy wystąpił Norbert Máday. Opowiedział o Instytucie Mikósa Toldiego w Budapeszcie, elitarnej szkole szermierki wojskowej, której Kevey najpierw był uczniem, a potem jednym z głównych fechmistrzów. O powojennych czasach, kiedy to János Kevey przeprowadził się do Polski, opowiedział jeden z jego uczniów, Zygmunt Grodner. Rodzina Jerzego Pawłowskiego, najbardziej utytułowanego wychowanka Keveya, podczas panelu była reprezentowana przez jego dwóch synów – Piotra i Michała. Opowiedzieli oni o walce ojca z komunizmem oraz ciężkich latach, które spędził w więzieniu. Odbyła się również prezentacja filmu o Jerzym Pawłowskim zrealizowanego przez Janusza Horodniczego.

12122691_805833669543128_8023844309725895870_n

Na zakończenie Dnia Szabli przyszedł czas na długo wyczekiwaną serię pokazów szermierczych w wykonaniu instruktorów oraz uczniów Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą. Oprócz pokazów typowo technicznych były również nawiązujące do historii szabli oraz relacji polsko-węgierskich.

Dzień Szabli oraz wystawa „Węgier, Polak – bratanki od szabli” to inicjatywa Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą organizowana przy współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz współfinansowana w ramach projektu Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej pod patronatem Ambasady Węgier w Warszawie. Partnerem wydarzenia jest Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. Patronem medialnym wydarzenia jest TVP Historia i Historykon.pl.

 

PROGRAM DNIA SZABLI 2015 – ZAPOWIEDŹ

Szabla to broń narodowa zarówno Polaków jak i Węgrów. Organizując Dzień Szabli chcemy przypomnieć o tej wyjątkowej w dziejach obu krajów broni. Stanowiła ona nie tylko oręż służącą do walki o niepodległość, ale była również ważnym elementem kultury oraz symbolem pragnienia wolności.

WYSTAWA „POLAK, WĘGIER – BRATANKI OD SZABLI”

Wystawa czasowa w Muzeum Wojska Polskiego zorganizowana przez Węgiersko-Polską Szkołę Szermierki Szablą. Z tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej wybraliœmy najmocniejsze akcenty. Opowiedzš o nich nigdy wczeœniej nie prezentowane w Polsce eksponaty z węgierskich kolekcji.

wystawaszabli

KAWALERIA I SOKOLNICY

Kawalerzyści zaprezentują musztrę oraz sposób władania bronią białą i lancą zgodne z Regulaminem Kawalerii z 1938 roku. Demonstracja posługiwania się szablą ukaże synchronizację ułana z koniem podczas wykonywania cięć, pchnięć oraz zasłon. Ciekawostką będzie wspólny pokaz z sokolnikami.

WYKŁADY

Dwaj węgierscy przyjaciele Polaków – Ákos Engelmayer i János Tischler opowiedzą o niezwykłej, trwającej wieki przyjaźni między oboma narodami. Będziemy też wspominać wybitnego fechmistrza Instytutu Toldiego Miklosa, mjra Jánosa Keveya, pamiętanego w Polsce jako ojca sukcesów szermierczej kadry narodowej w latach 50-tych.

engelmayer-tischler

POKAZY SZERMIERKI SZABLĄ

Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą wystąpi z serią pokazów szermierczych. Instruktorzy oraz uczniowie szkół z całej Polski oraz goście z Węgier zaprezentują sposób władania szablą wywodzący się z elitarnego Instytutu Miklosa Toldiego. W pokazach przypomnimy nie tylko wartość bojową szabli, ale przede wszystkim jej znaczenie historyczne.

szermierka-wojskowa

PROGRAM GODZINOWY
Uwaga! Godziny mogą ulec zmianie

WYSTAWA, godz. 10.45-12.00,
hol Muzeum Wojska Polskiego
„Polak, Węgier – bratanki od szabli” – ekspozycja czasowa w Muzeum Wojska Polskiego zorganizowana przez Węgiersko-Polską Szkołę Szermierki Szablą. Z tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej wyjęliśmy najmocniejsze akcenty. Zgromadzone eksponaty przypomną nam historię tej niecodziennej zażyłości. Większość z nich pochodzi z węgierskich kolekcji nigdy wcześniej nie prezentowanych w Polsce. Oprowadzanie: Norbert Máday, założyciel Węgierskiej Szkoły Szermierki Szablą.

KAWALERIA I SOKOLNICY, godz. 12.00-13.00
park Muzeum Wojska Polskiego
Widowiskowy pokaz umiejętności kawalerzystów, którzy oprócz musztry zaprezentują sposób posługiwania się szablą oraz lancą z konia. Po raz pierwszy wystapią też we wspólnym pokazie z sokolnikami.

WYKŁADY, 13.00-14.15
namiot konferencyjny na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego (miejsca siedzące)
● Polacy i Węgrzy – niezwykła przyjaźń sąsiedzkich narodów fenomenem na skalę światową
– Ákos Engelmayer, ambasador Węgier w Warszawie w latach 1990-1995
– dr János Tischler, historyk, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie
● Wspomnienie mjra Jánosa Keveya – czołowy fechmistrz wojskowego Instytutu Miklosa Toldiego przed wojną, wybitny trener szermierki sportowej po wojnie
– Norbert Máday, założyciel Węgierskiej Szkoły Szermierki Szablą przybliży historię powstania i działalności Instytutu Instytutu Miklosa Toldiego
– Zbigniew Grodner – uczeń Jánosa Keveya
– Michał i Piotr Pawłowscy (synowie Jerzego Pawłowskiego, szablisty wszech czasów, ucznia Jánosa Keveya)

POKAZY SZERMIERKI SZABLĄ, godz. 14.15-15.15
namiot konferencyjny na dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego
Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą wystąpi z serią pokazów szermierczych. Instruktorzy oraz uczniowie szkół z całej Polski oraz goście z Węgier zaprezentują sposób władania szablą wywodzący się z elitarnego Instytutu Miklosa Toldiego. W pokazach przypomnimy nie tylko wartość bojową szabli, ale przede wszystkim jej wagę historyczną. To broń narodowa zarówno Polaków jak i Węgrów. Przez wieki służyła obu krajom do walki o niepodległość. Uczyniło z niej to więcej niż broń. Symbol pragnienia wolności.

DODATKOWE ATRAKCJE, godz. 10.30-15.15
plener Muzeum Wojska Polskiego
● Warsztaty szermierki dla dzieci i dorosłych prowadzone przez instruktorów Węgiersko-Polskiej Szkoły Szermierki Szablą
● Stoiska z kuchnią węgierską, przy których będzie można skosztować oraz zakupić tradycyjne węgierskie produkty
● Stoiska z książkami o tematyce historycznej, skupiające się na literaturze o szabli

Tak było rok temu. Zobacz relację wideo